Analüüs

Analüüs, äri modelleerimine, prototüübi loomine, nõuete analüüs, lähteülesanne, kasutuslood, UML diagrammid, vahearuanded, andmemudel, klassdiagramm.

Projektijuhtimine, projektiplaani koostamine, erinevate arendusraamistike rakendamine – Agile, RUP (Rational Unified Process), Waterwall, Incremental.