Optimeerimine

Vaabilehtede laadmise optimeerimine. Erinevatel tehnoloogiatele erinevate lahenduste võimaluste analüüs ja lõpplahenduste pakkumine. Rakenduse-, serveri-, võrgupõhine või kombineeritud lahendus.

Optimeerimise vajaduse analüüs. Erinevate jõudlustestide komplekteerimine ja läbiviimine.

Turvatestimine – häkkimise ja läbitungimise testimine (Hacking and Penetration Testing). Märksõnad on Social Engineering Toolkit (SET), Nikto, Autopsy Forensic Browser, John the Ripper, Apktool, Burp Suite Scanner, Maltego, Metasploit Framework, Hydra, WPScan, Nmap, Lynis, Aircrack-ng ja veel mõned erinevate kasutajate poolt erinevatel eesmärkidel ründekindluse testimiseks kasutatud vahendid.