Hinnad

Lõplik hind kujuneb töömahu kokkuarvestamisel. Hinnapakkumisel tuuakse välja tööd ja nende maksumus. Kui klient tunneb, et ta suudab mõne töö ise täielikult või osaliselt ise teha (tõlkimine, kaupade konverteerimine sobivasse formaati ja üleslaadimine jne. ) vähendab see lõppmaksumust. Vajadusel üldised juhenid ettevõtte poolt.