Programmeerimine – rakendused, liidestused, mikroteenused

Programmeerimine

Analüüs, süsteemianalüüs, prototüübi loomine, UML diagrammid

Analüüs

Veebilehe laadmiskiirus, turvalisus, töökindlus

Optimeerimine

Tegevused

Optimeerimine

Optimeerimise vajaduse analüüs.

Vaabilehtede laadmise optimeerimine.

Häkkimise ja läbitungimise testimine.

Analüüs

Analüüs

Projektijuhtimine

Programmeerimine

Veebirakenduste, lisafunktsionaalsuse,liidestuse, mikroteenuste programmeerimine

Lahendusteni selgelt ja sõbralikult!
Teenuste kirjeldused ja märksõnad

Optimeerimine

Vaabilehtede laadmise optimeerimine. Erinevatel tehnoloogiatele erinevate lahenduste võimaluste analüüs ja lõpplahenduste pakkumine. Rakenduse-, serveri-, võrgupõhine või kombineeritud lahendus.

Optimeerimise vajaduse analüüs. Erinevate jõudlustestide komplekteerimine ja läbiviimine.

Turvatestimine – häkkimise ja läbitungimise testimine (Hacking and Penetration Testing).
Märksõnad on Social Engineering Toolkit (SET), Nikto, Autopsy Forensic Browser, John the Ripper, Apktool, Burp Suite Scanner, Maltego, Metasploit Framework, Hydra, WPScan, Nmap, Lynis, Aircrack-ng ja veel mõned erinevate kasutajate poolt erinevatel eesmärkidel ründekindluse testimiseks kasutatud vahendid.

Programmeerimine

Sõltuvalt vajadusest, aga eelistatud on sellised märksõnad.

MVC (model-view-controller) ja MVVM (model-view-view-controller) arhitektuurimustril põhinevad lahendused.

Arendusraamistikud – Symfony, Laravel, Zend.

Liidestused Rest-API, SOAP.

Programmeerimiskeeled – PHP, JavaScript,CSS, Perl.

CMS-d – Sulu, WordPress

Analüüs

Analüüs, äri modelleerimine, prototüübi loomine, nõuete analüüs, lähteülesanne, kasutuslood, UML diagrammid, vahearuanded, andmemudel, klassdiagramm.

Projektijuhtimine, projektiplaani koostamine, erinevate arendusraamistike rakendamine – Agile, RUP (Rational Unified Process), Waterwall, Incremental.

Kui on tekkinud küsimusi, mõtteid palun edastage need meile all oleva vormi kaudu


Kontaktinfo

NetThings OÜ
e-post: [email protected]
mobiiltelefon:+372 555 95 761
Kuldnoka 15/49
Tallinn